Aktualności BHP 2011/12

 • Kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w 2012 r. (1-2)
 • Od 2012 r. opinia rzeczoznawcy ds. bhp nie będzie już potrzebna przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego z pomieszczeniami pracy (2)
 • Zmiany w zasadniczych wymaganiach dla maszyn (3-4)
 • Po nowelizacji Prawa energetycznego sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych już nie co 5 lat (4)
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - nowe standardy wymagań (5 i 8-9)
 • Odśnieżanie dachów i chodników a bhp (6-7)
 • Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładów opieki zdrowotnej do wymagań fachowych oraz sanitarnych (10)
 • Stosowanie do funkcjonariuszy Służby Więziennej Kodeksu pracy w zakresie bhp i właściwość przełożonych w takich sprawach (11)
 • Nauszniki przeciwhałasowe (12)

W dodatku do numeru

 • Warunki pracy
  • Obsługa monitorów ekranowych - czynności przed pracą, w trakcie i po niej (1)
  • Przepisy bhp dla myjni samochodowych (1 i 4)
  • Już teraz zadbaj o właściwe wyposażenie jadalni! (2)
  • Szczególne warunki pracy operatora pras mechanicznych (3)
  • zagrożenia i uciążliwości w biurze (3)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Forma i treść dokumentacji oceny ryzyka zawodowego (4)
  • Charakterystyka specjalnej oceny ryzyka zawodowego (4)
 • Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców
  • Społeczny inspektor pracy pracownikiem innej firmy? (5)
  • Obowiązki pracowników przy obsłudze obrabiarki do drewna (5)
 • Szkolenie bhp
  • Jak efektownie szkolić pracowników? - metody szkoleniowe (6)
 • Dokumentacja bhp
  • Lista kontrolna w zakresie spełnienia minimalnych wymagań bhp dla maszyn (7-8)